Pro děti: Řešíme společnou výzvu

Chcete podpořit vnitřní motivaci dětí a jejich schopnost samostatně překonávat výzvy? Zapojte svou třídu do projektu.
 

Od března 2021 se projektu Řešíme společnou výzvu zúčastnilo 26 tříd, které se rozhodly zlepšovat vztahy ve třídě, pečovat o prostředí školy, zapojily se do širšího dění v obci nebo ve městě. Děti se učily vzájemné spolupráci, organizovaly společné akce, dokázaly řešit konflikty, nebo třeba vytvořily finanční plán pro svůj projekt a sháněly na něj finance.

Zapojením do programu žáci:

 • posilují svoji aktivitu a motivaci ve vzdělávání
 • získávají schopnost převzít zodpovědnost za své učení
 • učí se plánovat, stanovit si jasný cíl a hledat cestu, jak ho dosáhnout
 • spolupracují a usilují o zapojení všech žáků ve třídě
Zapojením do programu učitel*ka získá:
 • inspiraci, metody a nástroje, které si může rovnou vyzkoušet ve své pedagogické praxi
 • kolegy se kterými může sdílet, co právě řeší ve své třídě
 • pohled na děti z jiného úhlu a posílení vzájemných vztahů
Formy podpory, které nabízíme v rámci Řešíme společnou výzvu:
 • individuální podpora – konzultace – přítel na telefonu a online 
 • 5 workshopů v průběhu školního roku a sdílení s pedagogy
 • metodika – praktický tištěný nástroj pro pedagogy
 • setkávání dětí – veřejná prezentace
 • finance 6000 Kč – částka na třídu (podpora při hledání dalších finančních zdrojů na konkrétní projekty ve spolupráci s naší dotační kanceláří)

Na metodiku projektu „Řešíme společnou výzvu“ se můžete podívat zde.

 

Praktické informace:

 • Program začíná workshopem 9. 10. 2023 a probíhá do května 2024.
 • Další termíny setkávání pedagogů ŘSV jsou: 20. 11., 4. 1., 14. 2., 15. 4., vždy v čase 8:30 – 15:00. 
 • Prezentace projektů jednotlivých tříd pak proběhnou v květnu 2024. 

Program je vhodný pro třídy základních i středních škol. Za školu se může do programu přihlásit více učitelů. Na školní rok. 2023/24 máme kapacitu na 12 tříd.

Pokud máte zájem o zapojení do projektu nebo máte další dotazy, kontaktujte koordinátorku projektu Řešíme společnou výzvu za Eduzměnu, Kláru Kolmanovou:

Na metodiku projektu „Řešíme společnou výzvu“ se můžete podívat zde.

Program navazuje na metodiku rozvíjenou naším obsahovým partnerem – Společností pro kreativitu ve vzdělávání.