Pro děti: Řešíme společnou výzvu

Chcete podpořit vnitřní motivaci dětí a jejich schopnost samostatně překonávat výzvy? Zapojte sebe a svoji třídu do projektu.

Od roku 2021 nabízíme na Kutnohorsku program zaměřený na schopnost dětí společně řešit výzvy.

Od března 2021 se zapojilo 15 tříd, které se rozhodly zlepšovat vztahy ve třídě, pečovat o prostředí školy, zapojily se do širšího dění v obci nebo ve městě. Děti se učily společné spolupráci, jak řešit konflikty, jak zorganizovat společnou akci, nebo třeba jak vytvořit finanční plán pro svůj projekt a získat na něj finance.

Program navazuje na metodiku rozvíjenou Společností pro kreativitu ve vzdělávání.

Zapojením do programu žáci:

  • posilují svoji aktivitu a motivaci ve vzdělávání
  • získávají schopnost převzít zodpovědnost za svoje učení
  • učí se plánovat, stanovit si jasný cíl a hledat cestu, jak ho dosáhnout
  • spolupracují a usilují o zapojení všech žáků ve třídě

Zapojením do programu získáte pro svou školu:

  • metodiku, jak podpořit participaci dětí a jejich schopnost společně řešit výzvy
  • garanta programu z expertního týmu Eduzměny
  • podporu dalších zapojených pedagogů
  • nástroje na aktivizaci žáků a nové znalosti z oblasti designového myšlení
  • možné posílení spolupráce s rodiči nebo komunitou kolem školy

Na metodiku projektu „Řešíme společnou výzvu“ se můžete podívat zde.

Praktické informace:

Program začíná v říjnu 2022 workshopem 4. října, po jeho absolvování se teprve můžete finálně rozhodnout, zda pokračovat nebo ne.

Program je vhodný pro 1. stupeň a 2. stupeň ZŠ a 1. a 2. ročníky středních škol.

Za školu se mohou do programu přihlásit učitelé, asistenti pedagoga nebo vychovatelé.
Program lze přizpůsobit podmínkám školy a poběží od října 2022 do května 2023.

Pokud máte zájem o zapojení do projektu, kontaktujte koordinátorku projektu Řešíme společnou výzvu za Eduzměnu, Šárku Mrňákovou: sarka.mrnakova@eduzmenaregion.cz

Na šk.r. 2022/23 máme kapacitu ještě na 3 třídy.

Program realizuje pracovní skupina Děti projektu Eduzměna Kutnohorsko. Za podporu projektu v roce 2021 a 2022 děkujeme společnosti LEGO Group Česká republika.