Otevíráme dveře kolegiální podpoře Hledáme pedagogy – lídry

Chcete podporovat rozvoj pedagogického světa kolem sebe (ve své třídě, ve svém kabinetě, ve sborovně, ve své škole nebo v dalších školách ve svém regionu)?

 • Hledáte, jak se ve své roli pedagoga dál rozvíjet a posouvat?  
 • Je pro vás důležité setkávat se a společně se učit s podobně naladěnými a smýšlejícími kolegy?  
 • Věříte, že se vyplatí ve školách zaměřovat pozornost na aktivizaci žáků, zlepšování vztahů a věnovat čas reflexi?  
 • Zajímá vás např.: konstruktivistické učení, formativní přístup, metody aktivního učení…?  
 • Láká vás profesní cesta uvádějícího učitele, mentora, lektora nebo průvodce ve školách?  
 • Máte chuť podporovat jednotlivce, týmy učitelů ve své škole, případně komunity ve svém regionu?   

Program Otevíráme dveře kolegiální podpoře může být právě pro vás.  Startujeme již na podzim 2022.

1. rok
mentorský a lektorský kurz (v rozsahu 80 hodin) + možnost zahraniční stáže v Nizozemsku
2. rok
kurz pro průvodce na školách (v rozsahu 80 hodin) + možnost průvodcovské praxe na školách
3. rok
program na míru dle individuálních a skupinových potřeb
Previous slide
Next slide

Co se mimo jiné naučíte:

1. rok 

 • zvědomovat a posilovat své silné učitelské stránky a hledat možnosti, jak z nich vytěžit užitek pro ostatní
 • vytvářet bezpečné prostředí pro komunikaci a učení dětí i dospělých
 • klást účinné otevřené otázky, které nejsou ohrožující a pomáhají řešit i náročné situace
 • dávat rozvojovou zpětnou vazbu, která pomůže ostatním růst
 1.  

2. rok

 • porozumět různým rolím průvodce na škole a jejich hranicím 
 • vytvářet plány osobního pedagogického rozvoje a plány rozvoje školy 
 • mířit v rozvoji školy na práci s vizí školy, kulturou učící se organizace a zvyšování dopadu výuky na žáky

 • využívat Badatelský cyklus profesního učení H. Timperleyové
 • rozvíjet prvky školní kultury a využívat tipy na její posun
 1.  

3. rok

 • plánovat a realizovat svůj profesní rozvoj

 • spolupracovat s ostatními aktéry regionálního vzdělávání
 • společně se učit v rámci pravidelných reflektivních setkání
 • budovat, rozvíjet a sdílet vlastní mentorskou, lektorskou,
  a popřípadě průvodcovskou praxi

Po celou dobu trvání programu bude k dispozici mentorská podpora.

První setkání pro předběžné zájemce proběhlo ve středu 1. června.

Zveme vás na další 6. září setkání, v sídle Eduzměny Kutnohorsko, v Kutné Hoře.

Pokud máte o setkání zájem, kontaktujte Petru Zemanskou, na tel. 776 616 596 nebo e-mailu p.zemanska@jobvzdelavani.cz

Na setkání bude možné zeptat se nezávazně na veškeré informace, potkat některé lektory, mentory a zažít způsob i atmosféru spolupráce v programu.

Předběžné termíny setkání pro lektorský a mentorský kurz ve školním roce 2022/23: 

20. 9. 2022

10. 1. 2023

11. 5. 2023

18. 10. 2022

9. 2. 2023

15. 6. 2023 

14. 11. 2022

9. 3. 2023

12. 12. 2022

13. 4. 2023

Kontaktní osoba:

Petra Zemanská

776 616 596 

p.zemanska@jobvzdelavani.cz 

Budeme se těšit na společné setkání a učení, pracovní skupina Učitelé projektu Eduzměna Kutnohorsko a obsahový partner Eduzměny JOB – spolek pro inovace.