Je dobré podezírat všechny děti, že jsou nadané – záznam debaty