Rozhovor: Dokud nezměníme myšlení, školství nebude jiné