Ohlédnutí za první etapou existence Fondu pro Kutnohorsko